• εγκατάλειψη
 • περί
 • αποδοχή
 • πρόσβαση
 • προσιτότητα
 • ενέργεια
 • ενεργοποίηση
 • ενεργό, ενεργοποιημένο
 • προσθήκη
 • βιβλίο διευθύνσεων
 • για προχωρημένους
 • άλμπουμ
 • αλγόριθμος
 • στοίχιση
 • να επιτρέπεται, επιτρέπεται
 • κανάλι άλφα
 • τιμή άλφα
 • Αναλογικό
 • κινούμενη εικόνα, κινούμενο σχέδιο, εφέ κίνησης
 • Ανώνυμος
 • Εξομάλυνση
 • μικροεφαρμογή
 • εφαρμογή
 • ραντεβού
 • πίνακας
 • αύξουσα
 • Ασύγχρονο
 • επισύναψη
 • συνημμένο αρχείο
 • γνώρισμα
 • πιστοποίηση, ταυτοποίηση
 • εξουσιοδότηση, έγκριση (επαφής)
 • αυτόματο
 • αυτόματη συμπλήρωση
 • αυτόματη μορφοποίηση
 • διαθέσιμο
 • προσωπική εικόνα
 • πίσω
 • παρασκήνιο, σύστημα υποστήριξης (για κάποια εφαρμογή)
 • background φόντο (επιφάνειας εργασίας), παρασκήνιο (εκτέλεση εργασιών στο παρασκήνιο)
 • Σύνδεσμος επιστροφής
 • ανάποδη κάθετος
 • Ισορροπία, Υπόλοιπο (π.χ υπόλοιο κάρτας/μονάδων στο ekiga κλπ)
 • αποκλεισμός
 • εύρος ζώνης
 • κρυφή κοινοποίηση
 • ηχητικό σήμα
 • Έλεγχος επιδόσεων
 • Δυαδικό, Εκτελέσιμο (αν έχουμε να κάνουμε με πρόγραμμα)
 • bit (π.χ 32-bit, 64-bit)
 • κενό
 • ιστολόγιο
 • έντονα
 • δεσμός
 • σελιδοδείκτης
 • λογικός/ή (τιμή, μεταβλητή)
 • εκκίνηση (συστήματος)
 • περίγραμμα
 • πλαίσιο, κουτί
 • μεσολαβητής
 • περιηγητής
 • ενδιάμεση μνήμη, φορτώνω
 • φόρτωση, φορτώνω
 • σφάλμα
 • δόμηση
 • κουκίδα
 • εγγραφή
 • Δίαυλος
 • Απασχολημένο
 • κουμπί
 • bytes (π.χ 20 bytes)
 • λανθάνουσα μνήμη (ή μνήμη, αν συνοδεύεται από άλλο προσδιοριστικό)
 • προσωρινά αποθηκευμένα
 • αριθμομηχανή
 • Ημερολόγιο
 • βαθμονομώ, βαθμονόμηση (μια συσκευή)
 • Κλήση
 • βιντεοκάμερα
 • κάμερα
 • ακύρωση
 • χωρητικότητα
 • λεζάντα
 • Κατηγορίες
 • αριστερόστροφα
 • κελί (σε λογιστικό φύλλο)
 • πιστοποιητικό
 • πιστοποίηση
 • κανάλι
 • χαρακτήρας
 • διάγραμμα
 • πλαίσιο επιλογής
 • checkout (σε git,svn κλπ η διαδικασία που κάνει κάποιος για να εξάγει πχ ένα αποθετήριο από τον διακομιστή στον υπολογιστή του)
 • θυγατρική διεργασία
 • εκκαθάριση
 • κάντε κλικ, να κάνετε κλικ (ρήμα), κλικ
 • Πελάτης
 • πρόχειρο
 • Κλείσιμο
 • σύμπτυξη
 • επιλογέας χρωμάτων
 • στήλη
 • πλαίσιο επιλογών (και πλαίσιο πολλαπλών επιλογών αν φτάνει ο χώρος και είναι χρήσιμη η διευκρίνιση)
 • γραμμή εντολών
 • γραμμή εντολών
 • συμβατός
 • μεταγλώττιση
 • σύνθεση
 • συμπίεση
 • συνένωση
 • εμπιστευτικό
 • επιβεβαίωση
 • σύγκρουση
 • σύνδεση
 • κονσόλα
 • σταθερά (μαθηματικά)
 • επαφή, επικοινωνία
 • Περιεχόμενο
 • συνέχεια
 • συντελεστές
 • cookie
 • Αντιγραφή (η ενέργεια), αντίγραφο (το)
 • Πνευματικά δικαιώματα
 • βασικός, πυρήνας
 • μετρητής
 • CPU
 • κατάρρευση
 • δημιουργία
 • διαπιστευτήριο
 • μνεία
 • Κρίσιμο
 • περικοπή
 • τρέχον (ή επιλεγμένο, αν ταιριάζει)
 • δρομέας
 • Καμπύλη
 • προσαρμοσμένος
 • προσαρμοσμένος
 • αποκοπή
 • δεξιόστροφα
 • κυανό
 • υπηρεσία
 • βάση δεδομένων
 • αποσφαλμάτωση
 • δεκαδικός
 • αποσυμπίεση
 • αποκρυπτογράφηση
 • προεπιλογή, προεπιλεγμένο
 • οριοθέτης
 • εξάρτηση
 • παρωχημένο
 • φθίνουσα
 • επιφάνεια εργασίας
 • Προορισμός
 • συσκευή
 • Διάγραμμα
 • κλήση (αριθμού), καντράν (συσκευής τηλεφώνου)
 • παράθυρο διαλόγου
 • Ψηφίο
 • Διάσταση
 • Κατεύθυνση
 • κατάλογος
 • τροποποιημένο
 • απενεργοποίηση
 • απόρριψη (αλλαγών)
 • αποσύνδεση
 • δίσκος
 • εμφάνιση (ως ρήμα), οθόνη (η συσκευή)
 • διανομή (λειτουργικού)
 • διανομή
 • Διαίρεση (μαθηματικά)
 • μπάρα
 • έγγραφο
 • τεκμηρίωση
 • τομέας
 • Ολοκληρώθηκε
 • κάντε διπλό κλικ, να κάνετε διπλό κλικ, διπλό κλικ
 • λήψη
 • προσχέδιο
 • σύρετε
 • Μεταφορά και απόθεση
 • οδηγός (λογισμικού)
 • αναπτυσσόμενο (κάτι)
 • δυναμικός
 • ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
 • επεξεργασία
 • επεξεργαστής, συντάκτης (άτομο)
 • εφέ
 • εξαγωγή
 • στοιχείο (html)
 • ηλεκτρονική αλληλογγραφία
 • ενσωματωμένο
 • κωδικοποίηση
 • κρυπτογράφηση
 • τελικός χρήστης
 • μηχανή
 • enter (πλήκτρο), πληκτρολογώ (ως ρήμα)
 • διαγραφή
 • σφάλμα
 • ESC (το πλήκτρο)
 • χαρακτήρας διαφυγής
 • εκτίμηση
 • άδεια χρήσης τελικού χρήστη
 • εξαίρεση
 • θαυμαστικό
 • εκτελέσιμο
 • Εκτέλεση
 • έξοδος
 • λήξη
 • thanos
 • έκφραση
 • επέκταση
 • αποσυμπίεση (από αρχείο)
 • εξαγωγέας (π.χ Εφαρμογή εξαγωγής ήχου από μουσικό CD - Audio CD Extractor, Λειτουργία εξαγωγής)
 • αποτυχία
 • Συχνές ερωτήσεις
 • μοιραίο σφάλμα
 • αγαπημένα
 • λειτουργία/ες
 • τροφοδοσία
 • ανάδραση
 • ανάκτηση
 • πεδίο
 • αρχείο
 • σύστημα αρχείων
 • φιλτράρισμα, φίλτρο
 • εύρεση
 • υλικολογισμικό
 • σταθερό
 • σημαία
 • ευέλικτο (πρόγραμμα)
 • αριθμός κινητής υποδιαστολής
 • δισκέτα
 • φάκελος
 • γραμματοσειρά
 • υποσέλιδο
 • υποσημείωση
 • διακλάδωση
 • μορφοποίηση (κειμένου), μορφή (αρχείου)
 • προώθηση
 • κατακερματισμός
 • πλαίσιο (σε κινούμενη εικόνα τότε καλύτερα είναι να μεταφραστεί ως καρέ)
 • πλαίσιο
 • διεπαφή
 • τελεία (σημείο στίξης .)
 • πλήρης οθόνη
 • συνάρτηση
 • ασαφής
 • συλλογή
 • γάμμα
 • λήψη
 • μετάβαση
 • Γράφημα
 • γραφικά
 • πλέγμα
 • ομάδα, ομαδοποίηση
 • επισκέπτης
 • επεμβαίνω, επέμβαση
 • χάκερ
 • χειριστής
 • Σκληρός δίσκος
 • υλικό
 • κεφαλίδα
 • ακουστικά
 • ύψος
 • βοηθώ, βοήθεια (ενός προγράμματος)
 • δεκαεξαδικός
 • αδρανοποίηση
 • κρυφό (π.χ αρχείο)
 • απόκρυψη
 • επισήμανση
 • υπόδειξη
 • ιστόγραμμα
 • ιστορικό
 • προσωπικός φάκελος
 • οριζόντιος
 • κεντρικός υπολογιστής
 • πλήκτρο ενεργειών
 • υπερσύνδεμος
 • εικονίδιο
 • αναγνωριστικό (ενός προγράμματος,μιας παραμέτρου), ταυτότητα (π.χ να)
 • εικόνα
 • υλοποίηση
 • εισαγωγή
 • εισερχόμενα
 • εισερχόμενα
 • ασυμβατότητα
 • αύξηση
 • εσοχή
 • Πληροφορία/ες
 • υπέρυθρες
 • κόμβος
 • εισαγωγή
 • εγκατάσταση
 • άμεσο μήνυμα
 • ακέραιος
 • Ενσωμάτωση
 • διεπαφή
 • Εσωτερικός
 • Διακοπή
 • μη έγκυρο
 • αντιστροφή
 • Αόρατο
 • Διεύθυνση IP
 • πλάγια
 • αντικείμενο
 • Ξεκλειδωμένο
 • εργασία
 • μετάβαση
 • πυρήνας
 • εσωτερικός πυρήνας
 • πλήκτρο (πληκτρολόγιο), κλειδί (κρυπτογράφησης)
 • βίαιος τερματισμός
 • ετικέτα
 • Τοπίο
 • Γλώσσα
 • Φορητός υπολογιστής
 • εκκίνηση
 • εκκινητής
 • διάταξη (πληκτρολογίου, σελίδας)
 • υπόμνημα
 • Μήκος
 • Βιβλιοθήκη
 • άδεια χρήσης
 • άδεια χρήσης
 • Γραμμή
 • σύνδεσμος, σύνδεση
 • linux
 • πλαίσιο λίστας
 • άμεση ενημέρωση
 • τοπικός
 • Τοποθεσία (για μέρος), Θέση (ενός αρχείου σε φάκελο, κατάλογο κλπ)
 • Κλείδωμα
 • καταγραφή, αρχείο καταγραφής
 • συνδεδεμένος
 • αποσυνδεδεμένος
 • σύνδεση
 • λογότυπο
 • αποσύνδεση
 • πεζά
 • μακροεντολή
 • αλληλογραφία
 • λίστα αλληλογραφίας
 • κύριο παράθυρο
 • κακοδιατυπωμένο
 • man (τεκμηρίωση)
 • περιθώριο
 • Μεγιστοποίηση
 • μέγιστος
 • Πολυμέσα
 • συνάντηση
 • σημείωμα
 • Μνήμη
 • Μενού
 • συγχώνευση
 • Μήνυμα
 • μέθοδος
 • μικρόφωνο
 • Τύπος MIME
 • εξορύκτης
 • Ελαχιστοποίηση
 • ελάχιστος
 • μείκτης (ήχου, εικόνας)
 • κινητή ευρυζωνική (σύνδεση)
 • τελεστής υπολοίπου
 • λειτουργία
 • Μόντεμ
 • συντονιστής
 • τροποποιητής
 • Τροποποίηση
 • άρθρωμα
 • τελεστής υπολοίπου
 • Οθόνη, Παρακολουθώ, Παρακολούθηση (π.χ πρόγραμμα παρακολούθησης - monitoring application)
 • Προσάρτηση (συσκευής)
 • Μετακίνηση
 • χώροι ονομάτων, ονοματοθεσίες (όρος προγραμματισμού)
 • Δίκτυο
 • Νέο
 • Πειραματικό
 • Φορητός υπολογιστής
 • περιοχή ειδοποιήσεων
 • αντικείμενο
 • αντικειμενοστραφής
 • παρωχημένο
 • αποσυνδεδεμένος (ή εκτός σύνδεσης)
 • εντάξει
 • απευθείας
 • συνδεδεμένος, διαδικτυακός (π.χ διαδικτυακή εφαρμογή - online application)
 • Άνοιγμα
 • Ανοιχτού κώδικα
 • τελεστέος
 • λειτουργικό σύστημα
 • τελεστής (μαθηματικά)
 • βέλτιστος
 • προαιρετικός
 • επιλογές
 • προσανατολισμός
 • εξερχόμενα
 • έξοδος (πηγή εξόδου), προϊόν/αποτέλεσμα
 • επισκόπηση
 • ιδιοκτήτης
 • πακέτο
 • Πακέτο
 • Σελίδα
 • παράθυρο
 • Πίνακας
 • παράμετρος
 • αρχικός, γονικός
 • ανάλυση
 • κατάτμηση
 • συνθηματικό
 • Κωδικός πρόσβασης
 • επικόλληση
 • διόρθωση
 • διαδρομή
 • μοτίβο
 • ομότιμος (http://p2pfoundation.net/Greek_language)
 • Εκκρεμεί
 • δικαιώματα
 • PIN (για κλειδί ξεκλειδώματος)
 • καρφιτσωμένο
 • διοχέτευση
 • Εικονοστοιχείο
 • αναπαραγωγή
 • λίστα αναπαραγωγής
 • πρόσθετο
 • φορητές εκπομπές (φορητές εκπομπές (podcast) - αν μας το επιτρέπει ο χώρος)
 • δρομέας (για το ποντίκι), δείκτης (στον προγραμματισμό)
 • πολιτική
 • αναδυόμενο παράθυρο
 • αναδυόμενο
 • θύρα
 • προτιμήσεις
 • Πρόθεμα
 • παρουσίαση
 • προεπισκόπηση
 • προτεραιότητα
 • Απόρρητο
 • προνόμιο
 • διεργασία
 • Επεξεργαστής (υπολογιστή, κειμένου)
 • Προφίλ
 • πρόγραμμα
 • Πρόοδος
 • Γραμμή προόδου
 • έργο
 • ιδιότητα
 • ιδιοταγές λογισμικό
 • Προστατευμένο
 • Πρωτόκολλο
 • πάροχος
 • διαμεσολαβητής
 • Δημόσιο
 • έκδοση, δημοσιεύω/δημοσίευση
 • Έξοδος
 • κείμενο σε παράθεση
 • κουμπί επιλογής
 • RAM
 • Μνήμη τυχαίας προσπέλασης
 • Αναλογία
 • μόνο-ανάγνωση
 • έτοιμος
 • παραλήπτης
 • αναγνώριση
 • εγγραφή (ήχου, πίνακα/καταλόγου)
 • ανάκτηση (αρχείου), επαναφορά (υπολογιστή)
 • ορθογώνιο
 • αναδρομικός
 • ανακατεύθυνση
 • επανάληψη
 • έκδοση
 • Σημειώσεις έκδοσης
 • απομακρυσμένο
 • αφαίρεση
 • Μετονομασία
 • απεικόνιση
 • επανάληψη
 • Αντικατάσταση
 • απάντηση
 • Αναφορές
 • αποθετήριο
 • αίτηση
 • ζητούμενο, ζητούμενη
 • επανεκκίνηση
 • πισωγύρισμα
 • περιαγωγή
 • δωμάτιο
 • root (ο χρήστης), ριζικός
 • περιστροφή
 • δρομολογητής
 • γραμμή
 • κανόνας (ή χάρακας αναλόγως το νόημα της πρότασης)
 • εκτέλεση
 • χρόνος εκτέλεσης, περιβάλλον εκτέλεσης (π.χ python runtime)
 • δείγμα
 • κορεσμός
 • αποθήκευση
 • σάρωση
 • οθόνη
 • προστασία οθόνης
 • στιγμιότυπο (οθόνης)
 • δέσμη ενεργειών
 • κύλιση
 • αναζήτηση
 • μηχανή αναζήτησης
 • τομέας (π.χ σκληρού δίσκου)
 • ασφαλής
 • ασφάλεια
 • αναζήτηση
 • διακομιστής
 • συνεδρία
 • ρυθμίσεις
 • κοινή χρήση, διαμοιρασμός
 • κοινόχρηστο
 • συντόμευση
 • εμφάνιση
 • σήμα
 • δέκτης
 • θέση, υποδοχή
 • χαλαρές εξαρτήσεις
 • λογισμικό
 • ταξινόμηση
 • πηγή
 • πηγαίος κώδικας
 • διάστημα (πλήκτρο)
 • πλήκτρο διαστήματος
 • απόσταση
 • ανεπιθύμητα
 • προδιαγραφές
 • ορθογραφικός έλεγχος
 • διαχωρίζω, διαχωρισμός
 • διαχωριστής (δίκτυα splitter)
 • στοίβα
 • Τυπικό
 • κατάσταση
 • με επίβλεψη κατάστασης, με καταστάσεις
 • κατάσταση
 • τυπική είσοδος
 • τυπική έξοδος
 • ροή
 • επιγράμμιση
 • Συμβολοσειρά
 • στιλ
 • φύλλα στυλ
 • θέμα
 • υπομενού
 • υποβολή
 • συνδρομητής
 • σουίτα
 • υπερχρήστης
 • υποστήριξη
 • αναστολή
 • εναλλαγή (δεν χρησιμοποιείτε για τo swap partition/space)
 • χώρος swap (αφορά κατατμήσεις). Σκέτο swap αν αφορά την κατάτμηση
 • διακόπτης (ουσιαστικό), εναλλαγή (ρήμα)
 • συγχρονισμός
 • συγχρονισμός
 • Σύστημα
 • περιοχή ειδοποιήσεων
 • καρτέλα (διαλόγου, περιηγητή), στηλοθέτης (σύνταξη κειμένου)
 • Πίνακας
 • tablet
 • ετικέτα
 • προορισμός
 • εργασία
 • γραμμή εργασιών
 • προσωρινός
 • πρότυπο
 • προσωρινός
 • όρος
 • τερματικό
 • τερματισμός
 • κείμενο
 • περιοχή κειμένου
 • πλαίσιο κειμένου
 • θέμα
 • νήμα (για θέματα πληροφορικής), αλληλουχία μηνυμάτων (για)
 • μικρογραφία
 • υποδιαίρεση, επιλογή (ανάλογα την πρόταση)
 • σε παράθεση
 • χρονόμετρο
 • χρονική σήμανση
 • ζώνη ώρας
 • συμβουλή
 • διακριτικό
 • εργαλείο
 • εργαλειοθήκη
 • εργαλειοθήκη
 • θέμα
 • σύνολο/άθροισμα
 • πινακίδα αφής
 • οθόνη αφής
 • κομμάτι (σε CD), τροχιά (στο σκληρό δίσκο)
 • ανιχνευτής
 • συναλλαγή
 • μεταφορά
 • διαφάνεια
 • απορρίμματα
 • δέντρο
 • έμπιστος
 • διοχέτευση
 • αφύλακτο (πχ unattended updates)
 • αποεπιλογή
 • ακαθόριστο
 • υπογράμμιση, χαρακτήρας υπογράμμισης
 • αναίρεση
 • απεγκατάσταση
 • Unity (γραφικό περιβάλλον του Ubuntu)
 • ξεκλείδωμα
 • αποπροσάρτηση (συσκευής)
 • ενημέρωση
 • αναβάθμιση
 • αποστολή
 • κεφαλαία
 • URI
 • διεύθυνση (αν δεν χωράει στο παράθυρο σαν μήνυμα το αφήνουμε URL)
 • χρήστης
 • όνομα χρήστη
 • εργαλείο
 • έγκυρος
 • επικύρωση
 • τιμή
 • μεταβλητή
 • διάνυσμα
 • κατασκευαστής
 • αναλυτικό
 • λειτουργία εμφάνισης λεπτομερειών
 • έκδοση
 • σύστημα ελέγχου εκδόσεων (π.χ τέτοιο σύστημα είναι το Git,Svn,Mercurial κλπ)
 • κατακόρυφος
 • προβολή
 • περιοχή προβολής
 • εικονικός
 • εικονική μηχανή
 • Εικονικοποίηση
 • ορατός
 • τόμος (προσαρτημένος), ένταση (ήχου)
 • ταπετσαρία
 • προειδοποίηση
 • ΠΡΟΣΟΧΗ!
 • υδατογράφημα
 • Ιστός
 • δικτυακή κάμερα
 • ιστοσελίδα
 • ιστότοπος
 • Wi-Fi
 • γραφικό στοιχείο
 • πλάτος
 • μπαλαντέρ
 • Παράθυρο
 • Διαχειριστής παραθύρων
 • βοηθός
 • χώρος εργασίας
 • αναδίπλωση (κειμένου)
 • εγγραφή
 • άξονας Χ
 • άξονας Υ
 • Εστίαση
 • Μεγέθυνση
 • Σμίκρυνση