Αλλάξτε το GNOME με τα πρόσθετα

Έχουμε δει σε προηγούμενο άρθρο την ιστοσελίδα με τα πρόσθετατου GNOME. Η λειτουργία των πρόσθετων, έχει προστεθεί διότι υπήρξαν πολλοί που θεωρούσαν πως δεν ήταν χρηστικό το GNOME. Τα πρόσθετα δεν υποστηρίζονται επίσημα από το GNOME, ενώ ο κάθε προγραμματιστής είναι υπεύθυνος να συντηρεί το πρόσθετο που έχει αναπτύξει. Αν και υπάρχουν πολλά πρόσθετα, εδώ θα αναφέρουμε μερικά χρήσιμα για πολλούς (προσοχή, μπορεί να μην ταιριάζουν όλα στην έκδοση GNOME που έχετε εγκατεστημένη). [Read More]