Νοέμβριος, μήνας Bug Squash

21 Σεπτεμβρίου 2016 είχαμε την κυκλοφορία της νέας έκδοσης του GNOME. Συνηθίζεται μετά από ένα μήνα, να κυκλοφορεί η διορθωμένη έκδοση 3.22.1. Στην διορθωμένη έκδοση, βλέπουμε τα σφάλματα που δεν προβλέφθηκαν πριν την επίσημη κυκλοφορία και διορθώνουμε όσα περισσότερα μπορούμε. Όλες οι αναφορές σφαλμάτων βρίσκονται στο bugtracker. Τι είναι το Bug Squash και πως μπορείτε να βοηθήσετε; Σε μερικά σφάλματα που βρίσκονται στο bugzilla του GNOME μπορεί να μην δοθεί ιδιαίτερη σημασία από τους προγραμματιστές του GNOME. [Read More]