Έναρξη μετάφρασης του GNOME 3.24

Στις 24 Μαρτίου θα γίνει διαθέσιμο το νέο GNOME 3.24, και έφτασε η ώρα για να ξεκινήσουμε τη μετάφραση της νέας έκδοσης. Στη σελίδα https://l10n.gnome.org/teams/el/, μεταφράζουμε την έκδοση «GNOME 3.24 (σε ανάπτυξη)» και για αρχή θα επικεντρωθούμε στα μηνύματα της «Διεπαφής χρήστη» και στη συνέχεια στην «Τεκμηρίωση». Πληροφοριακά, τα ποσοστά μετάφρασης είναι τα ακόλουθα: Διεπαφή χρήστη: 93%, με 762 αμετάφραστα και 2325 ασαφή μηνύματα, Τεκμηρίωση: 95%, με 740 αμετάφραστα και 396 ασαφή μηνύματα Για καλύτερες μεταφράσεις, χρησιμοποιούμε τα εξής εργαλεία και υπηρεσίες της ελληνικής κοινότητας GNOME: [Read More]

Τι έχετε να κερδίσετε από την συμμετοχή σε μεγάλα συνέδρια όπως το GUADEC;

Τα περισσότερα μεγάλα έργα ανοικτού λογισμικού, διοργανώνουν ετήσια παγκόσμια συνέδρια. Ορισμένα έργα διοργανώνουν και συνέδρια της ηπείρου (πχ GNOME Asia Summit), κυρίως γιατί υπάρχουν πολλοί προγραμματιστές-χρήστες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να ταξιδέψουν. Το πρόγραμμα των συνεδρίων αποτελείται, συνήθως, από δυο τμήματα. Το πρώτο από ομιλίες σχετικές με την εφαρμογή νέων χαρακτηριστικών από την κοινότητα αλλά και συναντήσεις για σημαντικές αποφάσεις σχετικά με το έργο. Το δεύτερο τμήμα είναι ελεύθερο και συνήθως αποτελείται από συναντήσεις (hacking, BoFs) υπο-ομάδων που στόχο έχουν τόσο την διόρθωση σφαλμάτων όσο και την ανάπτυξη των νέων χαρακτηριστικών, ή ακόμα και την παραγωγή κειμένων για την προώθηση του έργου στον τύπο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. [Read More]

Γιατί είναι σημαντική η συνεισφορά σε έργα ανοικτού λογισμικού

Αφορμή για το παρόν άρθρο ήταν το tweet του Richard Brown(chairman στο openSUSE Board) το οποίο στα Αγγλικά λέει: Logic I cannot understand «big distros don’t need my contributions» – successful distros need them more than ever to challenge & innovate. Πολλοί πιστεύουν ότι τα μεγάλα έργα έχουν πολλά άτομα που συνεισφέρουν και δεν υπάρχει ανάγκη για να βοηθήσουν στην ανάπτυξη. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει όμως. Όσα άτομα και αν ασχολούνται, δεν είναι αρκετά. [Read More]

Νοέμβριος, μήνας Bug Squash

21 Σεπτεμβρίου 2016 είχαμε την κυκλοφορία της νέας έκδοσης του GNOME. Συνηθίζεται μετά από ένα μήνα, να κυκλοφορεί η διορθωμένη έκδοση 3.22.1. Στην διορθωμένη έκδοση, βλέπουμε τα σφάλματα που δεν προβλέφθηκαν πριν την επίσημη κυκλοφορία και διορθώνουμε όσα περισσότερα μπορούμε. Όλες οι αναφορές σφαλμάτων βρίσκονται στο bugtracker. Τι είναι το Bug Squash και πως μπορείτε να βοηθήσετε; Σε μερικά σφάλματα που βρίσκονται στο bugzilla του GNOME μπορεί να μην δοθεί ιδιαίτερη σημασία από τους προγραμματιστές του GNOME. [Read More]